Minnesdag

Söndagen den 11:e september. 10 år sedan terrordåden mot World Trade Center och Pentagon. Det är omöjligt att inte tänka på detta eftersom det dryftas praktiskt taget överallt. Alla är nog rörande överens om att världen förändrades p g a dessa vansinnesdåd. Det är svårt att se resonemangen bakom sådana handlingar och inse att för dem som genomförde dem var de det enda rätta att göra. Efter att ha sett en del på TV:s rapportering idag slås jag av tanken på hur viktigt det är att vi erkänner att det endast är ett fåtal personer som ligger bakom sådant och som verkligen är kapabla till sådan ondska. Deras dåd får stå för dem.